תחומי עיסוק

תרגומי משפט בע”מ מתמחה בביצוע תרגומים משפטיים ועסקיים עבור גופים מובילים בישראל. בין לקוחות החברה נמנים משרדי עורכי דין, פירמות רואי חשבון, בנקים ומוסדות פיננסיים, חברות נדל”ן מניב, קרנות השקעה פרטיות, חברות תשתיות ופיתוח, חברות אנרגיה ציבוריות ופרטיות, חברות טכנולוגיה, גופים ממשלתיים, עמותות, בעלי הון ולקוחות פרטיים, קטנים כגדולים.

תרגומי משפט התברכה במגוון לקוחות שפעילותם מכסה את רוב מגזרי המשק הישראלי. פריסה זו מאפשרת לצוות המתרגמים של החברה להיות עם אצבע על הדופק בכל הנוגע לשינויים ועדכונים בתחומי הבנקאות, המסחר, דיני חברות, קניין, ירושה ותחומים משפטיים רלוונטיים אחרים. צוות המתרגמים גם בקיא בכל הקשור לכללי ממשל תאגידי, דרישות הציות והדיווח לרשויות, כללי החשבונאות המקובלים והבינלאומיים (GAAP ו-IFRS), דרישות רשות ניירות הערך בארה”ב (SEC) ודרישות רגולטוריות בתחום ה-SOX וה-FATCA.

קשת התרגומים העסקיים של תרגומי משפט כוללת מסמכים תאגידיים, ובכלל זה תקנוני התאגדות, הסכמי בעלי מניות, פרוטוקולים והחלטות דירקטוריון ואסיפות כלליות, מסמכי מדיניות תגמול, כתבי שיפוי, תכניות אופציות וכד’; חוזים והסכמים מסחריים מכל סוג, לרבות הסכמי העסקה, הסכמי הפצה וזכיינות, הסכמי מיזוג ורכישה והסכמי שיתוף פעולה ומיזמים משותפים; מסמכים הקשורים לפעילותן של חברות ציבוריות, כגון תשקיפים, דוחות תקופתיים ומידיים, דוחות כספיים; מסמכים הדרושים לצורך עמידה בדרישות דיווח ובקרה; חוות דעת משפטיות ומקצועיות; מסמכים הקשורים ליישוב סכסוכים ומחלוקות, הכוללים, בין היתר, מסמכי בי-דין, תצהירים, פרוטוקולים, חוות דעת משפטיות ומסמכי כינוס ופירוק; מצגות עסקיות ופיננסיות; צוואות ועוד.

כל המתרגמים בצוות תרגומי משפט הם עורכי דין בהכשרתם, השולטים בשתי שפות לפחות; רובם הרחיבו את השכלתם האקדמית בתחומים נוספים – לרבות תרגום, שפות ומנהל עסקים. שילוב זה מקנה למתרגמים של החברה ארגז כלים עשיר לתרגום מדויק ואיכותי של מסמכים משפטיים, מסחריים, פיננסיים ועסקיים.

המתרגמים של תרגומי משפט מתמחים גם בתרגום סימולטני ועוקב בבתי משפט, בהליכים משפטיים ומעין-משפטיים ובישיבות דירקטוריון.

תרגומי משפט מספקת תרגום מדויק, אמין ואיכותי ברמה הגבוהה ביותר המוצעת בישראל, תוך שמירה קפדנית על סודיות וכללי אתיקה מקצועית. בנוסף לידע המשפטי והעסקי, למתרגמים של החברה ניסיון חיים עשיר שכולל על פי רוב פרק של חיים, לימודים ועבודה בארצות שונות ברחבי העולם. רקע זה מאפשר למתרגמים להכיר את הדקויות התרבותיות והחברתיות ולעשות שימוש מיטבי בטרמינולוגיה משפטית מקומית, ואגב כך להפיק תרגומים מדויקים ומותאמי-מדינה, דין ותרבות.

עבודות התרגום מבוצעות תוך עמידה בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציב שנקבעים מראש עם לקוחות החברה ביחס לכל עבודה. כחלק מהשירות המוצע על ידה, ובהתאם לצורכי הלקוח, תרגומי משפט מעניקה אימות לעניין הדיוק של התרגומים המבוצעים על ידה, וככל שהדבר נדרש, אף מטפלת בקבלת אימות נוטריוני לתרגום.